Organismes Diocesans

Departament per als Assumptes Econòmics


a/e:economia@arquebisbattarragona.cat
Fax:
977 23 45 87

Sr. Daniel Sobradillo Cardona, ecònom
a/e:
econom@arquebisbattarragona.cat

Personal del Departament

Sra. Ana Belén Rebull Expósito
Sra. Gracia Gómez Pedrosa
Sra. Maria  Forteza Solía


Departament per als Assumptes Econòmics

1. Correspon a aquest departament l’administració dels béns de l’arxidiòcesi, tant mobles com immobles, vetllar per la bona administració de fundacions, dipòsits, col·lectes, donatius, crèdits, préstecs, fons de reserva, finques rústiques, lloguers, conservació, reparacions, vendes, inscripcions, tributs, finques urbanes, amb els temples, cases i sales parroquials, servituds, etc. (cf. c. 1284).

2. Dins la secció de persones, l’Ecònom es preocupa de l’adequada sustentació del clergat (cf. c. 281) i d’altres persones alliberades totalment o parcialment al servei de l’arxidiòcesi (cf. c. 1286). Per a la sustentació del clergat, ha de gestionar l’Institut especial de què parla el c. 1274 § 1.

3. Amb l’aprovació de l’Arquebisbe, el Departament ha de donar les normes que calguin per a la bona marxa de tota l’economia de l’arxidiòcesi. Ha de tenir cura d’inventariar el patrimoni immobiliari de l’Arquebisbat i de les parròquies. Ha de requerir la presentació dels comptes i els pressupostos de les parròquies i altres instàncies que correspongui (cf. c. 1287).

4. L’Administració ha d’estar al servei de la pastoral i ha de ser signe i realització de la comunió eclesial. El Departament ha de fer créixer la responsabilitat de tots els fidels i de les diferents institucions que hi ha a l’arxidiòcesi quant a subvenir a les necessitats de l’Església dins l’esperit d’una comunicació cristiana de béns i amb l’objectiu d’avançar pel camí de l’autofinançament fins a poder-ne obtenir la plena realització, com ho ha demanat el CPT (r. 165).