Organismes Diocesans

Departament de Mitjans de Comunicació


a/e: premsa@arqtgn.cat
Horari:
de dilluns a divendres,
matins de 08.30 h a 14.00 h i tardes de 15.00 h a 17.30 h
Telèfon móbil: 626771374


Sr. Santiago Grimau Ferré, cap 

Sra. Anna Robert Fustero, Redactora

Sra. Montserrat Sabaté Fort, Secretària

Tènic de ràdio i TV

Sr. Santiago Grimau Ferré


Full Dominical i revista Església de Tarragona


Full Dominical

Sra. Anna Robert Fustero, directora


Revista Església de Tarragona
Sr. Santiago Grimau Ferré, director

Consell de Redacció d´ambdues publicacions

Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro
Mn. Francisco Giménez Porcuna
Sr. Santiago Grimau Ferré, cap del Departament i director de la revista Església de Tarragona
Sra. Anna Robert Fustero, directora del Full Dominical
Sra. Montserrat Sabaté Fort, secretària

Departament per als Mitjans de Comunicació Social

1. El Departament per als Mitjans de Comunicació Social ha d’oferir als mitjans de comunicació —premsa, ràdio, televisió i mitjans informàtics— aquelles informacions que ajudin a conèixer millor l’Església diocesana en les seves obres, institucions i persones. Ha de difondre el missatge del ministeri episcopal d’ensenyar i orientar. Ha de ser un vehicle de comunicació entre les persones i les institucions de l’arxidiòcesi i ha de donar i potenciar una imatge correcta de l’Església dins el conjunt de la nostra societat. Ha de ser el portaveu autoritzat de l’Església diocesana en el món complex dels mitjans de comunicació social. Ha de ser un instrument de difusió de la bona nova i ha de cercar camins d’evangelització en el nostre món, al servei de la pastoral diocesana, seguint les orientacions del CPT (r. 16-18) i del Directori AS 138, que tracta dels moderns areòpags, citant el papa Joan Pau ii a la carta encíclica RM 37.

2. Per a tot això ha d’oferir mitjans i material adient a tots els mass media, però, sobretot, ha de tenir la responsabilitat dels que són de l’Arquebisbat, com ara el Full Dominical, la revista diocesana i altres publicacions diocesanes, la divisió de ràdio i el web. Un instrument al servei de totes aquestes funcions ha de ser la sala de premsa, oferint la informació que calgui de cara enfora i de cara endins, informant degudament el Consell Episcopal de manera habitual i, sempre que sigui convenient, els altres organismes diocesans.

3. Per a complir millor aquestes funcions és bo que hi hagi una xarxa d’informadors en els diferents arxiprestats i organismes diocesans.

4. Aquest Departament té un cap, el qual, a més de potenciar les diferents funcions, ha de coordinar les diferents seccions, per a una tasca coherent i eficient.