Organismes Diocesans

Apostolat Seglar


C/ de Sant Pau, 4 (claustre de Sant Pau). 43003 TARRAGONA
Tel. 977 23 34 12, ext. 206
a/e:
apostolat.seglar@arquebisbattarragona.cat

Delegat

Mn. Jordi Vila Borràs


CONSELL DIOCESÀ D’ACCIÓ CATÒLICA


C/ de Sant Pau, 4 (despatx d’apostolat seglar). 43003 TARRAGONA
Tel.
977 23 34 12, ext. 206

President diocesà
Vacant

Consiliari diocesà

Mn. Jordi Vila Borràs


Acció Catòlica General

C/ de Sant Pau, 4 (despatx d’apostolat seglar). 43003 TARRAGONA
Tel. 977 23 34 12, ext. 206

Presidenta diocesana

Sra. M. Mercè Sardà Pons

Consiliari diocesà
Mn. Jordi Vila Borràs

Consell Diocesà de l´Adoració Nocturna Masculina

President
Sr. Josep M. Bergadà Rafel

Vicepresident
Sr. Joaquim Vidiella Sagristà 

Consiliari diocesà
Mn. Joan M. Ferrer Calvo


Adoració Nocturna Femenina 

Presidenta diocesana

Sra. Enriqueta Ferrer Lluch

Consiliari diocesà

Mn. Josep Queraltó Serrano

Vida Creixent

Coordinador diocesà
 
Sr. Josep M. Ferran i Torrent

Vicecoordinador
Sr. Josep M. Ferran i Torrent

Consiliari diocesà
Mn. Josep M. Font Solé

Apostolat de l’Oració

Director diocesà
Mn. Josep M. Alegret Bellmunt


SECRETARIAT PER A L’ATENCIÓ PASTORAL ALS GITANOS

Director diocesà
Mn. Josep Queraltó Serrano


COORDINACIÓ DE PASTORAL RURAL

Responsable diocesana
Sra. Montserrat Roig Vallverdú


MOVIMENTS ESPECIALITZATS

Moviment de Joves Cristians de Comarques (JARC)

Tel. 977 23 64 52

Responsable diocesana

Sra Anna M. Ollé Roig

Consiliari diocesà

Mn. Pere Dalmau Vidal

Moviment de Cristians de Pobles i Comarques (MCPC)

Responsable diocesà

Sr. Joaquim Vives Garsaball

Consiliari diocesà
 
----------

PASTORAL OBRERA

Responsable diocesà

Mn. Agustí Ayats Badia

PASTORAL DELS DISMINUÏTS PSÍQUICS
Fundació Sant Joaquim i Santa Anna

C/ Taquígraf Martí, 11. 43002 Tarragona [Tel. 630 71 62 78]

Horari: de 18.00 h a 20.00 h

Presidenta

Sra. Josefa Pilar Martín Delcán


Delegat de l’Arquebisbat

Mn. Josep Masdéu Aymamí


Delegació diocesana d’apostolat seglar

1. Aquesta Delegació ha de potenciar el testimoni dels laics dins de la comunitat eclesial i enmig del món per mitjà dels moviments i associacions que té encomanats.

2. La particularitat de la vida per la qual es distingeixen els laics és la secularitat. D’entre els compromisos propis dels laics avui cal subratllar l’evangelització de la cultura, la promoció d’un ordre social just i el món de la política (cf. AS 109-110 i LG 31-32).

3. Cal que hi hagi una bona coordinació amb les altres Delegacions que tenen la responsabilitat directa d’altres moviments i associacions formades per laics.

4. Ha d’oferir, amb les institucions que calgui, activitats de formació del laïcat en tot allò que és comú a la missió dels laics, segons les orientacions del concili Vaticà ii i el CPT (r. 29), sobre els moviments d’Acció Catòlica, els col·lectius de voluntariat, el discerniment i articulació dels nous moviments i la formació permanent. AS 116 indica la formació espiritual, la formació doctrinal i la formació en els valors i les virtuts humanes que cal donar als fidels laics.

5. Ha d’ajudar els moviments i associacions que té encomanats a ser fideos als seus objectius i a créixer en dinàmica evangelitzadora.

6. Ha de coordinar els diferents moviments i associacions i ha de fomentar el treball conjunt amb els objectius del Pla pastoral diocesà.

7. Ha de fomentar la implantació d’algun moviment quan es vegi que podria ser un instrument útil per a l’evangelització en un medi social concret.

8. Aquesta Delegació té directament encomanats: el Consell Diocesà d’Acció Catòlica, amb els diferents moviments que en formen part, l’Adoració Nocturna Masculina i Femenina, Vida Creixent, l’Apostolat de l’Oració, el Secretariat per a l’atenció pastoral als gitanos, el Moviment Familiar Cristià, els Equips de la Mare de Déu, l’Associació de Viudes, la Coordinació de la Pastoral Obrera i la Coordinació de la Pastoral Rural.