Organismes Diocesans

Catequesi i catecumenat


C/ de Sant Pau, 4 (claustre del Sagrat Cor)
Tel.
977 23 34 12 ext. 256
a/e:
catequesi@arquebisbattarragona.cat

Delegat

Mn. Joan Àguila Chavero


Delegació diocesana de catequesi i catecumenat

1. La Delegación diocesana de catequesis y catecumenado té encomanada, com a tasca global, la reflexió, planificació, coordinació, animació i revisió de la pastoral catequètica en l’àmbit de tota l’arxidiòcesi, sempre com un servei als qui en són els responsables directes a les parròquies i arxiprestats.

2.Aquest objectiu general té aquestes concrecions: — La formació i el suport als catequistes de cara a la seva tasca específica i també perquè puguin ser responsables dels centres de catequesi. Aquesta formació es pot fer per mitjà de diversos instruments, però, sobretot, per l’Escola diocesana de catequistes. — El treball conjunt i coordinat en la catequesi, per part de preveres i catequistes, a nivell arxiprestal i diocesà. — L’ajuda a les parròquies. Que les nostres parròquies, com a «lloc privilegiat» i com a «àmbit ordinari del naixement i creixement de la fe», vagin creixent en la seva missió evangelitzadora i catequitzadora, especialment els pares cristians, atenent amb molta cura la catequesi dels disminuïts físics o psíquics, dels infants més petits, dels joves i dels adults, que ha de ser la forma principal de catequesi (cf. c. 761,773-780). El Directori AS dedica un llarg apartat a les diferents formes de catequesi (n. 129). — El foment de l’organització, a cada parròquia i arxiprestat, si cal, d’una institució catequètica adequada. — La difusió dels documents sobre la catequesi i l’orientació sobre textos i mitjans. — L’aplicació de les resolucions del CPT 7, 9, 41, 55, 89, 91, 134 i 153.

3. En relació amb el catecumenat d’adults, es regirà d’acord amb la normativa diocesana vigent.

4. Al cap de la Delegació hi ha el Delegat, que és membre del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC).