Organismes Diocesans

Ensenyament


C/ de Sant Pau, 4 (claustre de Sant Pau)
Tel.
977 23 34 12 ext. 241
a/e:
ensenyament@arquebisbattarragona.cat

Delegat
Mn. Norbert Miracle Figuerola

Subdelegat

Sr. Guillermo Ramos Nieto


FUNDACIÓ SANT FRUCTUÓS

per a la gestió de col·legis de titularitat diocesana

Patronat
Dr. Jaume Pujol Balcells, president
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, vicari general , vicepresident
Sra. Rosalia Gras Minguella,secretària general i cancellera, secretària
Sr. Daniel Sobradillo Cardona, ecònom diocesà, tresorer
Mn. Norbert Miracle Figuerola, delegat d’ensenyament, vocal
Sra. M. Teresa Piquer Biarnès, vocal
Sr. Josep Gomis Martí, vocal
Sr. Francesc Ortiz Giménez, director-gerent de la Fundació, vocal
a/e:
fortiz@fsfructuos.org



Delegació diocesana d’ensenyament

1. És propi de la Delegació diocesana d’ensenyament tenir cura de la presència de l’Església en el món de l’ensenyament.

2. La Delegació, d’acord i en col·laboració amb la Fundació Sant Fructuós, ha d’exercir les funcions de la titularitat dels col·legis diocesans, alhora que ha de promoure, animar i revisar la tasca d’aquests centres.

3.Ha de ser el mitjà adient a través del qual l’Ordinari exerceix les responsabilitats que li pertoquen envers els altres centres de l’escola cristiana ubicats a l’arxidiòcesi.

4. Pel que fa a l’escola pública, la Delegació té cura de l’ensenyament de la religió i moral catòliques a tots els nivells, per tal que totes les famílies que desitgen rebre aquest ensenyament per als seus fills puguin fer-ho amb garanties i adequadament d’acord amb la legislació vigent. Per això, proposa a l’Administració pública els noms dels docents que han d’impartir l’assignatura, els ofereix formació permanent, en supervisa la feina, i els acompanya en la missió eclesial.

5. Manté les relacions necessàries amb l’Administració pública —Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya— per tal d’assegurar el bon funcionament de la classe de religió a l’escola. Això ho fa de forma coordinada amb les delegacions dels altres nou bisbats amb seu a Catalunya que s’agrupen en el SIERC (Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió Catòlica).

6. Ha d’animar la presència del professorat cristià amb esperit apostòlic en el camp de l’ensenyament.

7. Ha de fomentar el testimoni cristià i la responsabilitat dels pares dels alumnes (c. 793-806). Cal tenir present les orientacions del CPT (r. 8–11) i del Directori AS 133 sobre l’escola catòlica.