Organismes Diocesans

Pastoral de joventut


Casa dels Concilis.
C/ de les Coques, 1C, entl., despatx n. 2, i 1r, despatx n. 1. 43003 TARRAGONA
Tel.: 977 25 31 37 ext. 11 i 12

info.delejot@gmail.com 
web: http://www.delejot.cat

Delegat

Mn. Josep Mateu i Guarro

 

PASTORAL UNIVERSITÀRIA


PASTORAL DEL LLEURE

Fundació Santa Maria de Siurana Casa dels Concilis.
C/ de les Coques, 1C, 1r, despatxos n. 4, 5 i 7, i entl., despatx n. 3. 43003 Tarragona
Tel.
977 24 97 24.
Fax 977 24 82 02
Web: http://www.fundaciosiurana.cat 

President

Mn. Joan Manuel Fernández Vallés     

Administrador

Sr. Joan M. Llàtser Gaya

Secretària

Sra. Estrella Segura López

Consiliari

Mn. Joan Antoni Cedó Perelló 

Membres del Patronat

Sr. Joan Manuel Fernández Vallés, president
Mn. Joan Antoni Cedó Perelló, consiliari
Sr. Joan M. Llàtser Gaya, administrador
Sra. Estrella Segura López, secretària
Sr. David Martí Sanz, president de la Federació de Centres d’Esplai Cristians
Sr. Ricard Gallego Sandoval, director de l’Escola de l’Esplai
Sr. Carlos Baglietto Garachana, responsable del Servei de Colònies de Vacances
Sr. Francesc Xavier Escudé Nolla, vocal
Sr. Andreu Muñoz Melgar, vocal
Sra. -----------------, vocal
Sr. Robert Vendrell Aubach, vocal

Servei de Colònies de Vacances

a/e:
scv@fundaciosiurana.cat 

Responsable diocesà
Sr. Carlos Baglietto Garachana       

Escola de l’Esplai
a/e:
escola@fundaciosiurana.cat 

Director

Sr. Ricard Gallego Sandoval 

Federació de Centres d’Esplai Cristians
a/e: federacio@fundaciosiurana.cat 

President
Sr. David Martí Sanz

Consiliari
Mn. Enric Mateu i UsachMINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI

Casa dels Concilis.
C/ de les Coques, 1C, 2n., despatx n. 17 43003 TARRAGONA
Tel.: 977 23 76 13
a/e:
demarcacio@gmail.com

Comissaris

Srs. Ainhoa Huguet Mariné i Josep Ramon Marsal Díaz

Consiliari de la demarcació

Mn. Joan Àguila Chavero

Animador de la fe de la Demarcació
Sr. Jaume Agustí i Baldirà 


Delegació diocesana de pastoral de joventut

1. La Delegació diocesana de pastoral de joventut ha de tenir com a funció principal fomentar, animar i coordinar l’evangelització del món dels joves, feta d’una manera molt remarcable pels mateixos joves, així com la formació dels joves en la fe. Per això és molt important que els medis propis (urbà, de barris, rural i estudiantil) tinguin els moviments especialitzats que es considerin necessaris a la nostra arxidiòcesi.

2. És molt important la pastoral dels joves als arxiprestats i parròquies, fornint-la de mitjans adients. Cal coordinar els diferents moviments, associacions i grups de joves existents (com és el cas de la pastoral amb joves que es fa als col·legis), de manera que tots col·laborin en una veritable pastoral de conjunt. S’haurà de crear tot allò que manqui en els diferents llocs o ambients.

3. Formaran part d’aquesta Delegació tots els moviments, associacions i grups de joves que no estiguin assignats a la Delegació d’Apostolat Seglar, amb la qual haurà de treballar en estreta col·laboració. Tindrà cura dels Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi i de la pastoral universitària.

4. El Delegat participarà activament en el Secretariat Interdiocesà de Joventut impulsant la resolució prioritària 28 del CPT (cf. AS 203).