Organismes Diocesans

Pastoral de la mobilitat humana


a/e:mobilitat.humana@arquebisbattarragona.cat

Delegat

Mn. Joaquim Gras Minguella
Horari
dimecres, de 12.00 h a 14.00 h


Delegació diocesana de pastoral de la mobilitat humana

1.Aquesta Delegació ha d’oferir espais de reflexió, criteris, orientacions i mitjans, quan sigui possible, per ajudar les parròquies, i en general a tota l’arxidiòcesi, per a donar respostes pastorals adients a l’important i complex fenomen de la mobilitat humana. Aquest fenomen engloba no solament la pastoral del turisme sinó també la problemàtica de les segones residències, que afecta moltes urbanitzacions, els desplaçaments de caps de setmana, els desplaçaments per raons de treball i d’estudi, la recerca de llocs de descans físic i mental, els pelegrinatges i afluències als santuaris i ermites, la pastoral de la carretera, així com també la problemàtica dels treballadors que estan al servei d’aquests sectors, molts dels quals es veuen obligats a treballar en diumenge.

2. Aquesta Delegació, en coordinació amb els altres organismes diocesans que calgui i amb els arxiprestats i parròquies, tindrà cura d’oferir orientacions i, si cal i és possible, mitjans per a ajudar els immigrants en el període dels primers anys de residència i de treball en la nostra societat. Es tracta d’ajudar-los en el procés d’integració a les nostres comunitats, en el qual poden tenir necessitats molt diverses, de manera que, amb l’acolliment adequat, progressivament es vagin sentint membres d’aquestes comunitats i objecte d’atenció de la pastoral ordinària. En aquest sentit, AS 206.a esmenta com a «particularment urgent» l’atenció pastoral als migrants fidels catòlics.

3. En els criteris i orientacions cal tenir en compte les resolucions 144-148 del CPT pel que fa, per exemple, al sentit d’acolliment, als horaris de misses, als espais de silenci, de pregària i de reconciliació sacramental, i a la pastoral dels santuaris (cf. r. 19).

4. El Delegat ha de treballar coordinadament amb els delegats dels altres bisbats, sobretot dels bisbats amb els quals estem més relacionats a causa d’aquest fenomen. Això implica criteris sobre recepció de sagraments i altres activitats pastorals.