Organismes Diocesans

Pastoral de la salut


a/e:pastoral.salut@arquebisbattarragona.cat

Delegat
Mn. Lluís Simón Pascual


Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat


Presidenta

Montserrat Puig Coral

Consiliari diocesà

Mn. Lluís Simon Pascual

Consiliari adjunt

Mn. Pere Joan Figueras Roca


Delegació diocesana de pastoral de la salut

1. La Delegació diocesana de pastoral de la salut ha de promoure l’estudi, la reflexió i l’orientació de tota la problemàtica que el camp de la sanitat planteja, avui dia, a la vida cristiana (cf. AS 205).

2. Ha de vetllar per una convenient atenció als malalts, com a moments privilegiats de la vida de les persones per a una evangelització i un creixement en la vida cristiana. Per això és molt important de potenciar els equips parroquials de visitadors de malalts i vetllar per la seva formació humana, cristiana i pastoral. D’entre aquests és necessari destacar els qui porten l’eucaristia als malalts. Cal conscienciar les comunitats.

3. S’han d’organitzar bé els equips pastorals en els diferents centres sanitaris, i la relació d’aquests amb les parròquies, així com en les residències assistides, en els centres psiquiàtrics i en els centres de malalts crònics i oncològics.

4. En la mesura del possible, s’ha d’ajudar els professionals cristians que treballen en el món de la salut, en coordinació amb la Delegació d’apostolat seglar.

5. És necessària una bona coordinació amb les associacions diocesanes Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, i amb la Fundació Sant Joaquim i Santa Anna, que treballa en la pastoral de discapacitats a la nostra arxidiòcesi.