Organismes Diocesans

Patrimoni Artístic i Documental i l´Art Sacre


Delegat
Mn. Antonio P. Martínez Subías
a/e:
patrimoni.artistic@arquebisbattarragona.cat
Tel:
977 23 34 12 ext. 260

Documentalista

Sra. Roser Martín Estepa

Delegació diocesana de Patrimoni Artístic i Documental i l´Art Sacre

1. La Delegació diocesana de patrimoni artístic i documental i art sacre ha de tenir cura de tot allò que fa referència al camp del patrimoni artístic i documental, i ha de preocupar-se de la conservació, protecció i valoració de tot el patrimoni.

2. Ha de vetllar per les obres d’art contemporani i ha d’assessorar l’Arquebisbe en tots els projectes de noves creacions artístiques religioses. També ha de mirar de fomentar el bon gust artístic en els responsables de les diferents comunitats, de manera que s’uneixin l’art i la pietat.

3. També ha de tenir cura de fer l’inventari i la catalogació del patrimoni artístic de l’arxidiòcesi.

4. En totes les qüestions de patrimoni artístic i documental i art sacre ha de comunicar a l’Arquebisbe tot el que cregui convenient i ha d’executar aquelles qüestions que li encomani l’Autoritat competent.

5. Ha de treballar de conjunt amb els organismes supradiocesans i amb els civils que calgui, sempre d’acord amb els criteris de l’Ordinari.