Organismes Diocesans

Apostolat del Mar - Stella Maris


Pg. de l’Escullera, s/n (Port de Tarragona - 43004 Tarragona
Tel. i fax:
977 23 30 83 i 639 978 982
a/e:
apostolatdelmar@arquebisbattarragona.cat
web:
http://www.stellamaristarragona.cat


Delegat
P. Benny Manackaparambil o.c.d.


Delegació diocesana d’apostolat del mar - Stella Maris

1. Aquesta Delegació té cura de l’atenció pastoral a les persones que treballen en els diferents sectors de la marina mercant, «tenint en compte els principis, els criteris i les directrius de l’Apostolat del Mar» (CPT, r. 117.a).

2. Informarà dels diferents serveis que poden oferir per a fer front a necessitats materials, però sobretot per a les necessitats religioses. Si cal cercarà de preparar les celebracions que demanin. Procurarà manifestar l’acolliment que els ofereix la nostra arxidiòcesi i els donarà informació del que és i del que fa la nostra Església.

3. En el que pertoqui, actuarà en coordinació amb la Delegació de mobilitat humana.