Organismes Diocesans

Litúrgia


Delegat
Mn. Rafael Serra Abellà
a/e: liturgia@arqtgn.cat

Horari: divendres, d’11.00 h a 13.00 h


Delegació diocesana de litúrgia

1. Aquesta Delegació ha d’orientar, formar i fomentar tot el que es refereix a la pastoral sacramental (cf. CPT, r. 66-75) i al diumenge i l’eucaristia dominical (cf. CPT, r. 59-65). L’eucaristia ha d’estar en el centre de tota la vida de la comunitat eclesial.

2. Sobre la celebració dels sagraments i sagramentals cal tenir en compte el que recorda AS 150 a fi que els fidels visquin el que signifiquen els sagraments «en tot el seu valor personal i comunitari».

3. Ha de fomentar la vida litúrgica de l’arxidiòcesi al voltant de l’Arquebisbe, i la de les parròquies sota el guiatge dels pastors que representen el bisbe. Cal que tots els agents de la pastoral litúrgica facin el seu paper de manera viscuda i a la vegada fidel.

4. S’ha d’anar introduint la celebració de la litúrgia de les hores en les diferents comunitats. Cal oferir mitjans d’educació en la pregària i valorar la pietat popular i fer que entronqui amb la litúrgia. S’ha de fomentar la pregària familiar, en grup i personal. 5. A petició de l’Arquebisbe, assessorarà en les qüestions de noves imatges, objectes i llocs de culte.