Organismes Diocesans

Animació bíblica


C/ de Sant Pau, 4 (claustre de Sant Pau). 43003 Tarragona
Tel. 977 23 34 12 ext. 243
a/e: animacio.biblica@arqtgn.cat 

Director
Mn. Antoni Pérez de Mendiguren i Cros


Secretariat diocesà de pastoral bíblica

1. Aquest Secretariat ha de promoure l’estima, el coneixement i l’estudi de la paraula de Déu per tal que ocupi realment el lloc central que ha de tenir en la vida de cada fidel i de cada comunitat cristiana. Ha d’oferir mitjans de formació de monitors bíblics i ajut, en col·laboració amb els organismes corresponents, als catequistes, als predicadors de la Paraula i als equips de lectors parroquials.

2. Cal que promogui la difusió de la Bíblia i dels mitjans per fer-ne objecte de reflexió i de pregària.

3. Aquest Secretariat porta a la pràctica en l’àmbit arxidiocesà les orientacions i les activitats de l’Associació Bíblica de Catalunya.

4. Sobre la paraula de Déu, font de vida de l’Església, cal portar a la pràctica les r. 48-58 del CPT.