Organismes Diocesans

Consell Episcopal


CONSELL EPISCOPAL
Dr. Jaume Pujol Balcells
president

Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro
vicari general i ecònom

Mn. Jordi Figueras Jové
vicari episcopal de Tarragona

Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó
vicari episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, l’Urgell i les Garrigues

Mn. Joan Miquel Bravo Alarcón
vicari episcopal de l’Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès

Sra. Rosalia Gras Minguella secretària general i cancellera

Consell Episcopal

1. El Codi de Dret Canònic indica que «El Bisbe, si ho considera convenient, a fi de fomentar millor l’activitat pastoral, pot constituir un consell episcopal, que consti dels vicaris generals i dels vicaris episcopals» (c. 473 § 4).

2. Presidits pel Sr. Arquebisbe, formen part d’aquest organisme, a la nostra arxidiòcesi, el Vicari general, els vicaris episcopals, l’Ecònom diocesà i el Secretari general i Canceller.

3. Són convocades ocasionalment a les sessions del Consell Episcopal les persones que, des de la seva específica responsabilitat o competència, poden fer una aportació sobre algun tema que s’hi tracta.

4. Els assumptes que el Consell Episcopal pren en consideració són els que presenta l’acció de govern de la mateixa vida diocesana, d’acord amb l’ordre del dia que estableix el Sr. Arquebisbe.

5. Correspon al Consell Episcopal tractar les directrius que afecten la vida diocesana, com per exemple el Pla pastoral diocesà amb les accions que en són la seva aplicació, els determinis referents a l’acció pastoral i l’administració diocesanes, els pressupostos i l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual, i aconsellar sobre els nomenaments de persones, sobretot dels preveres i diaques, qüestions totes elles que pertoca aprovar a l’Arquebisbe.