Vocabulari religios

Cercador de vocabulari
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Jerarquia (Jerarquía).- La constitueixen el col·legi episcopal, format per tots els bisbes que estan en comunió amb el papa, bisbe deRoma; així com els preveres i els diaques, tots els quals participen pel seu ministeri de l’orde episcopal.
Jerarquia de veritats (Jerarquia de verdades).- Indica la prioritat d’algunes veritats de la fe respecte de les altres, no perquè siguin més certes,sinó perquè presenten una major connexió o proximitat amb el missatge central de la fe, que és la persona de Jesucrist.
Jesucrist (Jesucristo).-
Jubileu (Jubileo).- 1. Veure Any jubilar. 2. Festa en celebració del cinquantè any de sacerdoci.
Judici de Déu (Juicio de Dios).- Pràctica supersticiosa que atribueix a Déu el judici sobre una persona o un afer mitjançant una prova o la sort. És un fet reprovable temptar Déu, tot volent obligar-lo a resoldre els problemes humans.Fou molt practicat durant l´Edat Mitjana. Vegi´s Ordalia.
Judici final (Juicio final).- Referit al judici diví a la fi dels temps i que comportarà la plena sobirania de Déu en la consumació del Regne de Déu.
Judici particular (Juicio particular).- El que es realitza en el moment de la mort de cadascú i que serà ratificat a la fi dels temps.
Jurament (Juramento).- Invocar Déu, posant-lo com a testimoni del que s´afirma. No és lícit si no hi ha una causa greu.
Justícia (Justicia).- Virtut cardinal que indueix a donar a cadascú el que li pertoca.
Justificació (Justificación).- Perdó. Déu, que és la pròpia justícia, és qui perdona i infon als cors la caritat i restableix la correcta relació entre Ell i els homes.