Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


Presentació del nou catecisme ‘Testimonis del Senyor’ en la Jornada diocesana per a catequistesenviar a un amigoLa Jornada, organitzada per la Delegació diocesana de Catequesi i Catecumenat, es va celebrar el dissabte, dia 5 de març, al Centre Tarraconense El Seminari.

Un centenar de catequistes van participar en aquesta Jornada anual de formació que aquest any es va centrar en la presentació i explicació del nou catecisme «Testimonis del Senyor» elaborat per la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) per a transmetre la fe als adolescents després de la Primera Comunió. El nou catecisme, disponible ja en català, consta de cinquanta temes centrats en la figura de Jesucrist i narrats a la llum de la celebració de la Vetlla Pasqual, que conforma el nucli de la fe cristiana.

La Jornada va ser presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, el qual va explicar el procediment i les gestions realitzades des de la CEE que han fet possible la publicació d’aquest nou llibre de referència per als catequistes. Seguidament Mn. F. Xavier Morell, delegat diocesà, i Mn. Joan Àguila van aprofundir en el contingut i metodologia del nou catecisme. El nou catecisme, a més d’explicar la fe cristiana, ha d’ajudar als adolescents i joves d’entre onze i quinze anys a endinsar-se en la pregària alhora que els presenta models de sants amb els quals es poden confrontar.

En la Jornada també va tenir lloc la presentació d’uns mòduls catequètics, editats pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears (SIC), que tenen com a objectiu ajudar a desenvolupar els diversos temes del catecisme des d’una vessant més dinàmica, basada en l’experiència personal.