Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


Aquest diumenge 19 de març celebrem el Dia del Seminari amb el lema «Prop de Déu i dels germans»



enviar a un amigo



Aquesta Jornada posa en relleu la importància dels seminaris, institucions on es formen els futurs preveres de les nostres diòcesis.

El lema d’aquest any, «Prop de Déu i dels germans», és una frase inspirada en la carta als Hebreus i presenta el sacerdoci de Crist com a expressió de la seva missió entre els homes, que té una singular proximitat tant a Déu com als homes. Un lema especialment adequat per als seminaristes que han de fer un camí de formació com a configuració amb Crist.

Actualment, a Catalunya, existeixen tres seminaris: el Seminari Conciliar de Barcelona, el Seminari de Terrassa i el Seminari Major Interdiocesà, que agrupa seminarista de l’arquebisbat de Tarragona i dels bisbats de Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic.

Durant el curs actual 2016-2017 s’estan formant als seminaris catalans 84 seminaristes majors i 11 menors, dels quals 9 són de l’arxidiòcesi de Tarragona (set seminaristes majors i dos menors). L’any 2016 es van ordenar a Catalunya 18 nous preveres.