Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


Les Càritas diocesanes catalanes han atès menys persones durant el 2017 però que han requerit més suportenviar a un amigoLes Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van atendre un total de 321.287 persones beneficiàries, un 11% menys que l’any 2016.

És una de les dades que recull la Memòria 2017 presentada en roda de premsa aquest dimecres, dia 31 d’octubre a Barcelona. A l’acte ha intervingut el Cardenal Arquebisbe Joan Josep Omella, responsable de la pastoral social de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i bisbe delegat de la CET a Càritas Catalunya; el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig; la representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, Anna Roig; i la representant de la Comissió d’Acció Social de Càritas Catalunya, Raquel Carrión.

En la seva intervenció, el president de Càritas Catalunya, ha advertit que «malgrat la dada de persones ateses ens podria omplir d’optimisme, la realitat és més crua: hem atès menys persones, però les que atenem requereixen de més suport. La precarietat s’ha instal·lat com a forma de vida de moltes persones. L’anomenada recuperació econòmica no està arribant d’igual manera a les persones i llars en exclusió més severa». La despesa efectuada l’any 2017 per les Càritas diocesanes ha estat de 43,1 milions d’euros, dels quals el 79,9%, 34,4 milions d’euros, s’han destinat a l’acció social.

El perfil de les llars ateses

Segons ha exposat Raquel Carrión, representant de la Comissió d’Acció Social de Càritas Catalunya, la majoria de les llars ateses són les formades per famílies amb menors (61,1%), cosa que ens indica la seva vulnerabilitat, i en especial de les mares soles. Cal destacar l’increment dels parents que viuen junts, fins al 9,5%. Les persones que viuen soles representen el 22,4%.

Pel que fa a la tinença de l’habitatge, el 33,7% de famílies i persones soles no tenen un habitatge digne. Amb aquestes dades es posa de manifest que moltes persones ateses no poden accedir a un lloguer assequible per la manca de recursos suficients i perquè no existeix un parc públic de lloguer suficient. El 44,4% de les persones ateses han nascut a Espanya o a la resta d’Europa, el 18,5% a l’Amèrica del Sud i Central; el 31,9% a l’Àfrica; l’1,9% a l’Àsia i el 3,4% a la resta del món.

 

Al seu torn, Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, ha posat de manifest que la crisi econòmica ha estat més profunda i més prolongada que les anteriors, i ha colpejat amb més força les persones més vulnerables, i això succeeix perquè tenir una feina ja no garanteix unes condicions de vida dignes (el 12% dels treballadors catalans són pobres), el sistema educatiu no aconsegueix reduir les diferències familiars (la pobresa es multiplica per dos entre aquelles persones amb pares que no han finalitzat cap etapa educativa) i les polítiques de protecció són insuficients.

Càritas demana a les administracions públiques mesures urgents

Càritas Catalunya demana a les administracions públiques la promoció d’un treball decent que asseguri un ingrés just, seguretat al lloc de feina, protecció social per a les famílies, equitat de gènere i igualtat d’oportunitats. També demana que es continuï treballant per tal que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) arribi a tothom que la necessiti. En l’àmbit de l’habitatge, Càritas Catalunya manifesta que cal garantir el dret a l’habitatge, amb l’augment del parc públic de lloguer social. Pel que fa a les persones que tenen les dificultats afegides de la seva situació administrativa irregular, cal que es desvinculi el treball de la residència legal; i que els ajuntaments compleixin amb la seva obligació de garantir l’empadronament.

Llegir la Memòria 2017»