Organismes Diocesans

ARQUEBISBE


DR. JAUME PUJOL BALCELLS, ARQUEBISBE DE TARRAGONA

Va néixer a Guissona (Lleida) el 8 de febrer de 1944. Va cursar els estudis primaris als col·legis de les Dominiques de l’Anunciata i dels Germans Maristes de Guissona. Més tard va estudiar a Pamplona, a Barcelona i a Roma. Va fer el doctorat en Ciències de l’Educació a Roma, on va cursar els estudis filosòfics i teològics. És doctor en Teologia per la Universitat de Navarra. Va ser ordenat prevere pel cardenal Vicente Enrique y Tarancón, a Madrid, el 5 d’agost de 1973, incardinat a la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei.

Va ser professor ordinari de Pedagogia Religiosa a la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra. Des de 1976 fins al seu nomenament per a Tarragona va dirigir el Departament de Pastoral i Catequesi, i des de 1997, l’Institut Superior de Ciències Religioses de la mateixa Universitat.

Va ocupar diversos càrrecs dins la Facultat de Teologia: director d’estudis, director del Servei de Promoció i Assistència dels Alumnes, secretari, director de la revista Cauces de Intercomunicación (Institut Superior de Ciències Religioses), adreçada a professors de religió…

Durant els anys a Pamplona va dirigir cursos de titulació, formació i perfeccionament de catequistes, professors de religió i educadors de la fe, i tesis de llicenciatura i de doctorat. El seu treball d’investigació s’ha centrat en qüestions de didàctica i catequesi; ha publicat 23 llibres i 60 articles en revistes científiques, obres col·lectives, etc. També ha desenvolupat altres tasques docents i pastorals amb joves, preveres, etc.

Va ser membre del Consell Assessor de Catequesi de la Subcomissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola des de l’any 1992 fins a la seva consagració episcopal.

El dia 15 de juny de 2004 el papa Joan Pau II el va nomenar arquebisbe de Tarragona, arxidiòcesi metropolitana i primada, responsabilitat que, fins al moment present, comporta la presidència de la Conferència Episcopal Tarraconense, que integren els bisbes de la província eclesiàstica Tarraconense i els de la província eclesiàstica de Barcelona. El dia 19 de setembre de 2004, a la Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona, va ser consagrat bisbe i va prendre possessió canònica de l’arxidiòcesi, i el dia 29 de juny de 2005 va rebre el pal·li de mans del papa Benet XVI, a la basílica de Sant Pere del Vaticà.

Des del mes de març de 2005 és membre de la Comissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesi i de la Comissió de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola.L´Arquebisbe

1. «Cada un dels Bisbes és principi i fonament visible d’unitat en les respectives Esglésies particulars, formades a imatge de l’Església universal, en les quals i a base de les quals existeix l’Església catòlica, una i única. Per això cada Bisbe representa la seva Església […]. Cada un dels Bisbes, que presideixen Esglésies particulars, exerceixen llur govern pastoral sobre la porció del poble de Déu a ells encomanada» (LG 23).

2. «Pertoca al Bisbe diocesà regir l’Església particular que li ha estat confiada amb potestat legislativa, executiva i judicial, segons la norma del dret. La potestat legislativa, l’exerceix el Bisbe personalment; la potestat executiva, personalment o per mitjà de vicaris generals o episcopals segons la norma del dret; la potestat judicial, personalment o a través d’un vicari judicial i de jutges segons la norma del dret» (c. 391).