Organismes Diocesans

LA CÚRIA DIOCESANA


1.«La cúria diocesana ha de ser organitzada de manera que sigui per al Bisbe un instrument apte, no sols en l’administració de la diòcesi, ans encara en l’exercici de les obres d’apostolat» (CD 27).

2.«La cúria diocesana consta d’aquells organismes i persones que ajuden el Bisbe en el govern de tota la diòcesi, sobretot en la direcció de l’activitat pastoral, en l’administració de la diòcesi i en l’exercici de la potestat judicial» (c. 469).

3.La cúria és «l’estructura de la qual se serveix el Bisbe per a expressar la pròpia caritat pastoral en els seus diversos aspectes» (PG 45).