Organismes Diocesans

Missions i cooperació entre les Esglésies


a/e:missions@arquebisbattarragona.cat

Delegada

Sra. Ana González Fernández

Encarregada de les trameses de la Delegació

Sra. M. del Mar Cugat Viñes


Delegació diocesana de missions i cooperació entre les Esglésies

1. La Delegació diocesana de missions i cooperació entre les Esglésies ha de fomentar allò que diu el concili Vaticà II, que l’Església és tota ella «missionera i l’obra de l’evangelització és el deure fonamental del poble de Déu» (cf. AG 35-42). Ha de treballar perquè totes les comunitats cristianes se sentin missioneres, perquè tots els fidels siguin conscients que s’han de sentir missioners i assumeixin la part que els correspon en l’activitat missionera (cf. c. 781), seguint les orientacions del CPT (r. 159-164).

2. Ha d’ajudar a dur a terme la sol·licitud que correspon a l’Arquebisbe en la tasca missionera, i en la cooperació entre les Esglésies, principalment suscitant, fomentant i sostenint iniciatives missioneres a l’arxidiòcesi (cf. c. 782 § 2).

3. La conscienciació de la dimensió missionera de l’Església ha de portar els fidels —preveres, religiosos i laics— a realitzar possibles ajudes a alguna o algunes diòcesis del Tercer Món amb l’esperit de donar i de rebre i amb la intenció que, mentre es faci aquesta ajuda, els diocesans podran desvetllar millor el sentit missioner en la pròpia vida i en el propi medi.

4. A fi de dur a terme les funcions esmentades, aquesta Delegació englobarà de manera adequada les Obres Missionals Pontifícies.