Organismes Diocesans

Pastoral de joventut


Casa dels Concilis.
C/ de les Coques, 1C, entl., despatx n. 2, i 1r, despatx n. 1. 43003 TARRAGONA
Tel.: 977 25 31 37 ext. 11 i 12

info.delejot@gmail.com 
web: http://www.delejot.cat

Delegat

Mn. Josep Mateu i Guarro

 

PASTORAL UNIVERSITÀRIA


PASTORAL DEL LLEURE

Fundació Santa Maria de Siurana Casa dels Concilis.
C/ de les Coques, 1C, 1r, despatxos n. 4, 5 i 7, i entl., despatx n. 3. 43003 Tarragona
Tel.
977 24 97 24.
Fax 977 24 82 02
Web: http://www.fundaciosiurana.cat 

President

Mn. Joan Manuel Fernández Vallés   

 
Secretària tècnica
Sra. Estrella Segura López

Consiliari
Mn. Josep Mateu i Guarro

Membres del Patronat
Sr. Joan Manuel Sánchez Vallés, president
Mn. Josep Mateu i Guarro, consiliari
Sra. Joan Llàtser Gaya, administrador
Sr. Andreu Muñoz Melgar, secretari
Sr. Arnau Solé Bargalló, president de la Federació de Centres d’Esplai Cristians
Sr. Ángel Belzunegui Eraso, director de l’Escola de l’Esplai
Sr. Robert Vendrell Aubach, responsable del Servei de Colònies de Vacances
Sr. Francesc Dalmau Vidal, vocal
Sr. Pablo Muñoz Pérez, vocal


Servei de Colònies de Vacances

a/e: scv@fundaciosiurana.org

Responsable diocesà
Sr. Robert Vendrell Aubach

Cases de colònies

a/e: scv@fundaciosiurana.org

Escola de l’Esplai

a/e: escola@fundaciosiurana.org

Director

Sr. Ángel Belzunegui Eraso

Federació de Centres d’Esplai Cristians
a/e: federacio@fundaciosiurana.org

President
Sr. Arnau Solé Bargalló

Consiliari
Mn. Josep Maria Calderó Villanueva
MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI

Casa dels Concilis.
C/ de les Coques, 1C, 2n., despatx n. 17 43003 TARRAGONA
Tel.: 977 23 76 13
a/e:
demarcacio@gmail.com

Comissaris

Srs. Ainhoa Huguet Mariné i Josep Ramon Marsal Díaz

Consiliari de la demarcació

Mn. Joan Àguila Chavero

Animador de la fe de la Demarcació
Sr. Jaume Agustí i Baldirà 


Delegació diocesana de pastoral de joventut

1. La Delegació diocesana de pastoral de joventut ha de tenir com a funció principal fomentar, animar i coordinar l’evangelització del món dels joves, feta d’una manera molt remarcable pels mateixos joves, així com la formació dels joves en la fe. Per això és molt important que els medis propis (urbà, de barris, rural i estudiantil) tinguin els moviments especialitzats que es considerin necessaris a la nostra arxidiòcesi.

2. És molt important la pastoral dels joves als arxiprestats i parròquies, fornint-la de mitjans adients. Cal coordinar els diferents moviments, associacions i grups de joves existents (com és el cas de la pastoral amb joves que es fa als col·legis), de manera que tots col·laborin en una veritable pastoral de conjunt. S’haurà de crear tot allò que manqui en els diferents llocs o ambients.

3. Formaran part d’aquesta Delegació tots els moviments, associacions i grups de joves que no estiguin assignats a la Delegació d’Apostolat Seglar, amb la qual haurà de treballar en estreta col·laboració. Tindrà cura dels Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi i de la pastoral universitària.

4. El Delegat participarà activament en el Secretariat Interdiocesà de Joventut impulsant la resolució prioritària 28 del CPT (cf. AS 203).