Organismes Diocesans

Diaconat permanent


Director
Mn. Norbert Miracle Figuerola

a/e: diaconat.permanent@arqtgn.cat   


Secretariat diocesà de diaconat permanent

1. Aquest Secretariat procurarà donar informació sobre el que és el diaconat i la seva missió a fi que sigui més conegut i valorat en les nostres comunitats.

2. Diu el Directori AS 92 que el diaca «participa, segons una manera pròpia, de les tres funcions d’ensenyar, santificar i governar, que corresponen als membres de la Jerarquia».

3. El diaca proclama i il·lustra la paraula de Déu, administra el baptisme, la comunió i els sagramentals, i anima la comunitat cristiana, principalment en allò que es refereix a l’exercici de la caritat i a l’administració dels béns.

4. Aquest Secretariat procurarà desvetllar vocacions al diaconat i ajudarà els candidats acompanyant-los en el seu itinerari.

5. Ajudarà l’Arquebisbe en el suggeriment de diferents responsabilitats que puguin ser assumides per diaques i en la formació permanent i les necessitats sobretot espirituals dels qui exerceixen el diaconat a la nostra arxidiòcesi.

6. El CPT recomana «que es promogui i es consolidi el diaconat permanent» (r. 158).