Organismes Diocesans

Laics amb missió pastoral


Tel.: 977 81 61 05 i 679 457 461
a/e:
laics.missio@arquebisbattarragona.cat

Directora
Sra. Rosa M. Sánchez Cornadó


Secretariat diocesà de laics amb missió pastoral

1. Aquest Secretariat procurarà que la possibilitat d’exercir aquest ministeri sigui més coneguda i valorada.

2. En contacte amb els rectors, els arxiprestos i els vicaris episcopals, procurarà anar prenent consciència de les comunitats que tenen necessitats pastorals que poden ser ateses per laics i laiques amb missió pastoral. El Directori AS 112 enumera algunes activitats de suplència que poden ser encomanades a laics «particularment preparats».

3. En funció de les necessitats reals i possibilitats caldrà ajudar a descobrir vocacions a exercir aquesta missió.

4. Procurarà ajudar a la preparació dels candidats i a la formació permanent dels qui estan exercint aquesta missió vetllant per les necessitats que puguin tenir sobretot de caire espiritual.

5. El CPT proposa de «formar i acompanyar els laics i laiques amb missió pastoral» (r. 22) i recomana «que els laics idonis —homes i dones— siguin cridats a exercir missions pastorals» (r. 134)

6. La missió que rep un laic no s’ha de confondre amb la missió pastoral que correspon a un ministre ordenat.