Organismes Diocesans

Relacions interconfessionals


Director
Mn. Rafael Serra Abellà
a/e: relacions.interconfessionals@arqtgn.cat
 
Horari: de dimarts a divendres, d’11.00 h a 13.00 h


Secretariat diocesà de relacions interconfessionals

1. Aquest Secretariat ha de promoure la pregària per la unitat dels cristians. Pot ajudar a difondre estudis doctrinals sobre aquesta problemàtica i, si és possible, pot fer col·laboracions en el camp social.

2. Ha de tenir cura de l’acolliment d’altres comunitats cristianes no catòliques que demanen ajuda per a poder atendre els seus fidels.

3. Serà bo de difondre informació sobre les comunitats separades, tant per a conèixer-les millor com per a evitar la confusió dels nostres feligresos.

4. Sobre el diàleg amb altres grups no cristians, si és possible, caldrà fer-ho d’acord amb les orientacions de la Declaració NAE del concili Vaticà II.

5. També aquest Secretariat pot fer un servei informant sobre les anomenades sectes que poden actuar a l’arxidiòcesi (cf. AS 207).