Organismes Diocesans

Vocacions


a/e:pastoralvocacional@arquebisbattarragona.cat
http://webfacil.tinet.org/vocatgn i http://www.elteusi.cat/

Director:
Mn. Jaume Gené NollaSecretariat diocesà de vocacions

1. La comesa del Secretariat diocesà de vocacions és avui d’una especial importància i necessitat: el foment de totes les vocacions, en especial de les vocacions al presbiterat i al diaconat permanent.

2. Com a funcions i camps de serveis més propis es poden indicar els següents: — Mentalització de la dimensió vocacional en tota la pastoral diocesana i pregària per les vocacions. — Promoció de les vocacions al presbiterat. — Promoció, desvetllament i encaminament de les vocacions d’especial servei al poble de Déu. — Coordinació de totes les iniciatives i accions pastorals en favor de les vocacions. — Promoció de la difusió i l’arrelament del diaconat permanent. — Promoció de la difusió i l’arrelament dels laics i laiques amb missió pastoral.

3. És necessari que la dimensió vocacional estigui ben present en els diferents àmbits de la pastoral diocesana, com és el cas de la catequesi, l’ensenyament, els joves, la pastoral familiar…

4. Aquest Secretariat haurà de treballar en estreta col·laboració amb la Delegació de vida consagrada i amb els secretariats del diaconat permanent i dels laics i laiques amb missió pastoral.

5. Sobre aquesta pastoral vocacional poden ser una bona ajuda les orientacions del concili provincial Tarraconense 1995 (r. 153-158), que comença tractant d’aquesta qüestió cabdal dient que «tota l’Església diocesana ha de fer seva la tasca de promoure vocacions, tant a la vida sacerdotal com a la vida consagrada o religiosa» (r. 153, prioritària).