Organismes Diocesans

Fundació Santa Maria de Siurana (pastoral del lleure)


Fundació Santa Maria de Siurana

Casa dels Concilis. C/ de les Coques, 1C, 1r, despatxos n. 4, 5 i 7, i entl., despatx n. 3. 43003 Tarragona
Tel. 977 24 97 24.
Fax 977 24 82 02
Web: http://www.fundaciosiurana.org

President

Sr. Josep M. Puig Tàrrech

Administrador
a
Sra. Teresa Santana Gibert

Secretària

Sra. Núria Vallvé Bellmunt

Consiliari
Mn. Josep Mateu i Guarro

Membres del Patronat
Sr. Josep M. Puig Tàrrech, president
Mn. Josep Mateu i Guarro, consiliari
Sra. Teresa Santana Gibert, administradora
Sra. Núria Vallvé Bellmunt, secretària
Sra. Estrella Segura López, presidenta de la Federació de Centres d’Esplai Cristians
Sra. M. Concepció Torres Sabaté, directora de l’Escola de l’Esplai
Sra. Montserrat Jounou Tomàs, responsable del Servei de Colònies de Vacances
Sr. Jordi Sardà Pons, vocal
Sr. Àngel Pérez Magrané, vocal
Sr. Josep M. Escudé Nolla, vocal
Sr. Andreu Muñoz Melgar, vocal

Servei de Colònies de Vacances

a/e: scv@fundaciosiurana.org

Responsable diocesà
Sra. Montserrat Jounou Tomàs

Cases de colònies

a/e: scv@fundaciosiurana.org

Escola de l’Esplai

a/e: escola@fundaciosiurana.org

Directora

Sra. M. Concepció Torres Sabaté

Federació de Centres d’Esplai Cristians
a/e: federacio@fundaciosiurana.org

Presidenta
Sra. Estrella Segura López