Organismes Diocesans

Fundació Santa Maria de Siurana (pastoral del lleure)


Fundació Santa Maria de Siurana

Casa dels Concilis. C/ de les Coques, 1C, 1r, despatxos n. 4, 5 i 7, i entl., despatx n. 3. 43003 Tarragona
Tel. 977 24 97 24.
Fax 977 24 82 02
Web: http://www.fundaciosiurana.org

President

Sr. Joan Manuel Fernández Vallés

Administrador

Sr. Joan M. Llàtser Gaya

Secretària

Sra. Estrella Segura López

Consiliari
Mn. Joan Antoni Cedó Perelló

Membres del Patronat
Sr. Joan Manuel Sánchez Vallés, president
Mn. Joan Antoni Cedó Perelló, consiliari
Sra. Joan Llàtser Gaya, administrador
Sra. Estrella Segura López, secretària
Sr. David Martí Sanz, president de la Federació de Centres d’Esplai Cristians
Sr. Ricard Gallego Sandoval, director de l’Escola de l’Esplai
Sr. Carlos Baglietto Garachana, responsable del Servei de Colònies de Vacances
Sr. Francesc Xavier Escudé Nolla, vocal
Sr. Andreu Muñoz Melgar, vocal
Sr. -----------------------, vocal
Sr. Robert Vendrell Aubach, vocal

Servei de Colònies de Vacances

a/e: scv@fundaciosiurana.org

Responsable diocesà
Sr. Carlos Baglietto Garachana

Cases de colònies

a/e: scv@fundaciosiurana.org

Escola de l’Esplai

a/e: escola@fundaciosiurana.org

Director

Sr. Ricard Gallego Sandoval

Federació de Centres d’Esplai Cristians
a/e: federacio@fundaciosiurana.org

President
Sr. David Martí Sanz

Consiliari
Mn. Enric Mateu i Usach