Organismes Diocesans

Fundació Sant Joaquim i Santa Anna (pastoral de discapacitats)


Fundació Sant Joaquim i Santa Anna
C/ Taquígraf Martí, 11. 43002 Tarragona
Tel.:
630 71 62 78]
Horari: de 18.00 h a 20.00 h

Presidenta

Sra. Josepa Martín Delcán