Organismes Diocesans

Fundació Sant Fructuós ( gestió d’escoles de titularitat diocesana)


per a la gestió de col·legis de titularitat diocesana

Patronat
Dr. Jaume Pujol Balcells, president
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, vicari general, vicepresident
Sra. Rosalia Gras Minguell, secretària general i cancellera,secretaria
Mn. Norbert Miracle Figuerola, delegat d’ensenyament, vocal
Sr. Francesc Ortiz Giménez, director-gerent de la Fundació, vocal
a/e: fortiz@fsfructuos.org