Organismes Diocesans

Facultat de Teologia de Catalunya


C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona.
Tel.: 93 453 49 25
Fax: 93 451 52 12
a/e:
administracio@teologia-catalunya.cat
web: http://www.teologia-catalunya.cat

Gran Canceller

Mons. Lluís Martínez Sistach

Vicegran Canceller

Mons. Jaume Pujol Balcells

Degà president
Dr. Armand Puig Tàrrech

Vicedegà
 
Dr. Joan Planellas i Barnosell 

Secretària

Sra. Concepció Huerta Vallès