Cercador de Parròquies


 Sant Bartomeu
Mossèn Mn. Albert Fortuny Llaveria, rector


Pl. de Sant Bartomeu, s/n - 43813
ALIÓ
 
Telèfon:
Mòbil:
Fax:
 
A/e :
Web:
horari de despatx
HORARI DE DESPATX

LLOCS

HORARIS
DE MISSES
Diumenges i festius:
12:30 h Català