Cercador de Parròquies


 Santa Úrsula
Mossèn Mn. Xabier Segura Echezárraga, rector
Mn. Pere Joan Figueras Roca, vicari
Mn. Miquel Marimon Vall, diaca

- 43143
MILÀ, EL
 
Telèfon: 977846082
Mòbil:
Fax:
 
A/e :
Web:
horari de despatx
HORARI DE DESPATX

LLOCS

HORARIS
DE MISSES
Diumenges i festius:
11:45 h Català