Cercador de Parròquies


 Sant Bartomeu
Mossèn Mn. Albert Fortuny Llaveria, rector


- 43812
MONTFERRI
 
Telèfon: 977638009
Mòbil:
Fax:
 
A/e : sbartomeu.montferri@arqtgn.cat
Web:
horari de despatx
HORARI DE DESPATX

LLOCS

Ermita de la Mare de Déu de Montserrat (propietat municipal)

VILARDIDA, església de Santa Maria
Municipi: Vila-rodona. 43812 VILARDIDA


HORARIS
DE MISSES
Diumenges i festius:
12:00 h Català