Cercador de Parròquies


 Santa Maria
Mossèn Mn. Norbert Miracle Figuerola, rector


Pl. de l’Església, 2 - 43885
SALOMÓ
 
Telèfon: 977 629 041
Mòbil:
Fax:
 
A/e :
Web:
horari de despatx
HORARI DE DESPATX

LLOCS

HORARIS
DE MISSES
Dies feiners:
18:00 h Català  (d´octubre a maig)
Diumenges i festius:
10:30 h Català
12:30 h Català