Programació activitats

Aquest calendari està preparat únicament de cara a la previsió d’organització d’activitats, per tal d’assegurar i facilitar que no s’organitzin per a un mateix dia actes que poden tenir uns mateixos destinataris o interessats.
Cal remarcar que no és una agenda. De tots els actes, reunions… que figurin en aquest calendari caldrà rebre prèviament convocatòria o propaganda concreta per assegurar que al final es realitzen.