Vocabulari religios

Cercador de vocabulari
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Nau del temple (Nave del templo).- El nom ve de la seva forma que, en general, recorda la quilla, invertida, d´una nau. La nau central o longitudinal és l’espai interior d’una església que va de cap a peus, de l’absis, on hi ha l’altar, al cancell de la porta d’entrada; mentre que la nau transversal o creuer representa, respecte a l’anterior, com els braços d’una creu. La nau central sovint té, paral·leles, una o dues naus a cada costat més estretes, dites laterals.
Naveta (Naveta).- Atuell on es diposita l´encens en pols per fer cremar, en algunes celebracions litúrgiques, sobre les brases recollides a la caldereta de l´encenser, que amb el seu fum flairós esdevé expressió de la pregària de l’assemblea cristiana que s’enlaira cap a Déu.
Neòfit (Neófito).- 1. El noubatejat que encara es troba a la darrera fase de la seva formació catecumenal. 2. El qui ha abraçat de poc una religió.
Nihil obstat.- Amb aquesta frase llatina que significa "Res no obsta", el censor eclesiàstic manifesta que no hi ha res en el llibre revisat que n’impedeixi la publicació.
Nimbe (Nimbo).- Cercle en forma de cèrcol que rodeja el cap de les imatges santes. Cal diferenciar-lo de l´aurèola. Vegi´s aurèola.
Noces (Bodas).- Casament.
Novena (Novena).- 1. Termini de nou dies dedicat a una devoció i culte. 2. Sufragis pels difunts, malgrat s´acompleixin en menys de nou dies.
Novenari (Novenario).- 1. Novena. 2. Llibre que conté les oracions que es fan en una novena. 3. Sufragis celebrats generalment el novè dia després d´una defunció.
Novici/a (Novicio/a).- Religiós/a que encara no ha professat.
Noviciat (Noviciado).- 1. Temps de prova que passa un religiós/a abans de professar. 2. Casa on resideixen els novicis.
Novíssims (Postrimerías).- Les darreres realitats a les quals la persona s´acara al final de la vida present; és a dir: mort, judici, infern o glòria.
Nunci apostòlic (Nuncio apostólico).- Ambaixador, representant diplomàtic, del Papa davant el govern d´un Estat sobirà i que desenvolupa també una tasca pastoral en relació amb els bisbes del referit país. Entre les seves tasques hi ha la de fer arribar a la Santa Seu el nom dels candidats a bisbe i instruir el procés informatiu dels qui han de ser-hi promoguts; així com assistir els bisbes amb l´acció i el consell, sense disminuir l´exercici de la seva legítima potestat. Generalment és el degà del Cos diplomàtic acreditat en un país. En els països amb els quals el Vaticà no té relacions diplomàtiques a vegades es designa un Pronunci. Vegi´s Pronunci.
Nunciatura (Nunciatura).- 1. Dignitat de nunci del Papa. 2. Residència i oficines del nunci. Es pot assimilar, en termes civils, a Ambaixada.
Nupcial (Nupcial).- Relatiu o pertanyent a la celebració del casament.
Núpcies (Nupcias).- Casament.