CATÒLICS AMB NACIONALITAT ESPANYOLA

—Partida de baptisme legalitzada (període de validesa: 6 mesos).
—Certificat de naixement actualitzat, millor que no pas la còpia del llibre de família, perquè el certificat de naixement, en principi, porta anotat al marge si la persona ha contret matrimoni anteriorment, si està divorciat, si s’ha canviat els cognoms…

CATÒLIC I NO CATÒLIC AMB NACIONALITAT ESPANYOLA

Part catòlica

—Mateixa documentació que l’apartat anterior.

Part no catòlica

—Certificat de naixement actualitzat.
—Certificat de solteria.

CATÒLIC AMB NACIONALITAT ESPANYOLA I ESTRANGER RESIDENT A L’ESTAT ESPANYOL

Si l’estranger no és catòlic

—Permís de residència a l’Estat espanyol.
—Certificat literal de naixement actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement de l’interessat.
—Certificat de solteria.
—Qualsevol document oficial que acrediti que fa dos anys o més que viu a l’Estat espanyol.

Si l’única documentació que pot aportar és el certificat d’empadronament, i durant els últims dos anys no ha residit sempre a la mateixa població, ha de presentar també el padró dels anteriors municipis. El certificat d’empadronament l’expedeix l’ajuntament.

En el cas que l’única documentació que pugui aportar sigui el passaport, ha de presentar l’original i fotocòpia de totes les pàgines del passaport (per poder veure la data d’entrada a l’Estat espanyol). El rector haurà de comprovar que l’original i la fotocòpia concorden en tot.

Si l’estranger és catòlic

— A més de tota la documentació anterior, partida de baptisme legalitzada pel bisbat corresponent (període de validesa: 6 mesos).

REQUERIMENTS PEL QUE FA A LA DOCUMENTACIÓ

— Tots els documents han de ser originals.
— Tots els documents estrangers hauran de ser presentats degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat.

Tarragona, 4 d’octubre de 2011

Start typing and press Enter to search

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR

Aviso de cookies