Missa Crismal 2021

Dilluns, 29 de març de 2021. Catedral de Tarragona Molt estimats preveres i diaques. Estimat Vicari General. Estimat degà del Capítol. Molt estimat pare abat de Poblet. Molt estimats religiosos [...]

0 Read More