Pot ser d’interès

  • Cartes dominicals
  • Homilies

Biografia

Mons. Joan Planellas Barnosell
Arquebisbe electe de Tarragona 

Mons. Joan Planellas va néixer a Girona el dia 7 de novembre de 1955 tot i que va viure la seva infantesa a Verges. L’any 1982 va ser ordenat de prevere a Banyoles (Girona). És llicenciat en Teologia Dogmàtica i Doctor en Teologia por la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Entre els anys 1988 i 1998 va ser director de l’Institut de Teologia de Girona, el que actualment es coneix com a Institut Superior de Ciències Religioses, on fins a l’actualitat ha impartit cíclicament assignatures de Teologia Fonamental, Eclesiologia i Ministeris ordenats i laïcals. De 1996 al 2002 va ser rector del Seminari Diocesà de Girona. Ha estat vicari i rector de diverses parròquies del bisbat de Girona i actualment és canonge de la Catedral de Girona i rector de diverses parròquies rurals del Baix Empordà: Jafre, Garrigoles, Colomers, Foixà, Rupià, La Sala, La Tallada i Marenyà, a més del Santuari de la Font Santa. L’any 2013 va ser nomenat Missioner de la Misericòrdia pel Sant Pare Francesc.

En l’àmbit acadèmic, des del mes de setembre de 2015 és el Degà de la Facultat de Teologia, d’on també ha estat professor ordinari i Vicedegà entre els anys 2010 i 2015. Des de l’any 2008 és el director de la Revista Catalana de Teologia (RCAtT) i és membre del Consell Acadèmic del Seminari de Girona. Ha publicat nombrosos articles i recensions a més de diversos llibres.  

El dia 4 de maig de 2019 ha estat elegit pel Sant Pare Francesc arquebisbe metropolità de Tarragona i primat.

El dia 8 de juny de 2019 tindrà lloc la seva consagració episcopal i la presa de possessió canònica de l’arxidiòcesi de Tarragona a la Catedral.

 

Ha publicat molts articles i recensions, i els següents llibres:

  1. El Santuari de la Font Santa de Jafre, Col·lecció «Sant Feliu», nº 24, Girona, Gràfiques Cantalozella 2002, 63 pp.
  2. La recepción del Vaticano II en los manuales de eclesiología españoles, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Serie Teologia nº 111, Roma 2004, 598 pp. (tesis doctoral).
  3. Bisbes, preveres i diaques. Els ministeris ordenats, Litúrgia Bàsica nº 26, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica 2005, 24 pp.; traducció castellana: Obispos, presbíteros y diáconos. Los ministerios ordenados, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica 2005, 24 pp.
  4. «L’Església dels pobres» en el Concili Vaticà II (Col·lectània Sant Pacià 105), Barcelona: FTC 2013, 237 pp.; traducció castellana: La Iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano II, Barcelona: Herder 2014, 299 pp.; traducció italiana: La Chiesa dei poveri. La sfida sempre attuale del Concilio Vaticano II, Milano: Mondadori 2015, 279 pp.
  5. Un comentari al Credo, Col·lecció Emaús 115, Barcelona: CPL 2014, 109 pp.; traducció castellana: Un comentario al Credo, Colección Emaús 115, Barcelona: CPL 2014, 109 pp.

 

 

Start typing and press Enter to search

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR

Aviso de cookies