Lectura del llibre de Tobit (Tb 8,5-10)

El vespre del dia del casament, digué Tobies a Sara, la seva esposa: «Som fills d’un poble sant i no podem unir-nos com ho fan els qui desconeixen Déu.» Es van llevar, doncs, i pregaven demanant [...]

0 Read More

Lectura del llibre del Gènesi (Gn 2,18-24)

El Senyor-Déu digué: «No seria bo que l’home estigués sol. Li faré que l’ajudi i l’acompanyi.» El Senyor-Déu modelà amb terra totes les bèsties salvatges i tots els ocells, i els presentà a [...]

0 Read More