Vistes de navegació

Navegació de visualitzacions Esdeveniment

Avui
En marxa

Rosari de torxes a Reus

Glossaran els misteris del Rosari els preveres Mn. Rafael Serra i Mn. Josep Moreno, i Mn. Estanislau Figuerola, diaca. És necessària la reserva prèvia del lloc al web https://entrades.reuscultura.cat Lloc: […]