El papa Francesc, mitjançant la publicació del Motu proprio Spiritus Domini, ha modificat amb data del dia 11 de gener, el cànon 230 del Codi de Dret Canònic en relació a l’accés dels laics al ministeri instituït del lectorat i de l’acolitat. No és cap novetat que tant dones com homes llegeixin la Paraula de Déu durant les celebracions litúrgiques o que serveixin a l’altar, però sí que ho és que ho facin a través d’un ministeri ordinari i estable, que fins ara només era reservat als homes, especialment els qui es preparen per a ser ordenats. Ara, aquest ministeri s’obre a dones i a homes.

Amb aquest Motu proprio es modifica el primer paràgraf del cànon 230 del Codi de Dret Canònic i s’estableix que també les dones puguin ser instituïdes a aquests ministeris mitjançant un acte litúrgic.

La nova formulació del cànon resa: «Els laics d’una edat i uns dons determinats per decret de la Conferència Episcopal podran ser emprats permanentment, mitjançant el ritu litúrgic establert, en els ministeris de lectors i acòlits». Per tant, se suprimeix l’especificació «del sexe masculí»  que es referia als laics i que era present fins ara en el Codi de Dret Canònic.

La mesura arriba després d’un aprofundiment en la reflexió teològica sobre aquests ministeris. El Motu proprio va acompanyat d’una carta dirigida al Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el cardenal Lluís Ladaria, en la qual el Pontífex explica les raons teològiques de la seva elecció. El Papa escriu que «en l’horitzó de renovació traçat pel Concili Vaticà II avui hi ha un creixent sentit d’urgència per a redescobrir la corresponsabilitat de tots els batejats en l’Església, i en particular la missió dels laics».

Start typing and press Enter to search

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR

Aviso de cookies