La Penitenciaria Apostòlica de la Santa Seu ha fet pública una nota sobre el sagrament de la reconciliació en l’actual situació de pandèmia provocada pel Covid-19 (Coronavirus) en la qual, «davant la gravetat de les circumstàncies actuals», assenyala la possibilitat d’impartir l’absolució col·lectiva quan el bisbe així ho determini «per greu necessitat» tenint en compte la situació de pandèmia a la seva diòcesi.

També li correspon al bisbe indicar als sacerdots i penitents les atencions que s’han d’adoptar en la celebració individual de la reconciliació sacramental.

Aquesta nota es va fer pública el passat dia 20 de març de 2020, signada pel Cardenal Major Penitenciari, Mauro Piacenza, i el Regent, Mons. Krzysztof Nykiel.

Què diuen el codi de Dret canònic i l’Ordo Paenitentiae?

 La nota comença recordant que també en l’època del Covid-19 «el Sagrament de la Reconciliació s’administra d’acord amb el Dret canònic universal i segons el que disposa l’Ordo Paenitentiae».

La Penitenciària Apostòlica explica que sobretot en els llocs més afectats pel contagi de la pandèmia i fins que el fenomen no remeti es produiran els casos que permeten impartir l’absolució col·lectiva per greu necessitat citats en el ca. 961, § 2 CIC, «la consideració correspon al bisbe diocesà, tenint en compte els criteris acordats amb els altres membres de la Conferència Episcopal».

A més, tenint en compte el que disposa l’Ordo Paenitentiae (n. 32), recorda que «en cas que sorgeixi la necessitat sobtada d’impartir l’absolució sacramental a diversos fidels junts, el prevere està obligat a avisar, en la mesura que sigui possible, al bisbe diocesà o, si no pot, a informar-lo com més aviat millor».

Davant l’emergència pandèmica actual

En la present emergència pandèmica, continua la nota, correspon al bisbe diocesà indicar als sacerdots i penitents les atencions que s’han d’adoptar en la celebració individual de la reconciliació sacramental. I assenyala, entre elles, la celebració en un lloc ventilat fora del confessionari, l’adopció d’una distància adequada, l’ús de mascaretes protectores, «sense perjudici de l’absoluta atenció a la salvaguarda del sigil sacramental i la necessària discreció».

A més, al bisbe li correspon, tenint en compte el nivell de contagi pandèmic a la seva diòcesi, determinar els casos de greu necessitat en què és lícit impartir l’absolució col·lectiva. En aquest sentit, la nota assenyala «per exemple a l’entrada de les sales d’hospital, on estiguin ingressats els fidels encomanats en perill de mort, utilitzant en la mesura possible i amb les degudes precaucions els mitjans d’amplificació de la veu perquè es pugui sentir l’absolució.»

La Penitenciària Apostòlica també assenyala que «cal considerar la necessitat i la conveniència d’establir, quan sigui necessari, d’acord amb les autoritats sanitàries, grups de “capellans extraordinaris d’hospitals”, també amb caràcter voluntari i en compliment de les normes de protecció contra el contagi, per garantir la necessària assistència espiritual als malalts i moribunds».

Finalment, recorda que «quan el fidel es trobi en la dolorosa impossibilitat de rebre l’absolució sacramental, cal recordar que la contrició perfecta, procedent de l’amor de Déu estimat més que totes les coses, expressada per una sincera petició de perdó (la qual el penitent pugui expressar en aquest moment) i acompanyada de votum confessionis, és a dir, del ferm propòsit de recórrer més aviat possible a la confessió sacramental, obté el perdó dels pecats, fins i tot mortals (cf. Catecisme, n. 1452) ».

«Mai com en aquest temps —afirma la nota de la Penitenciària Apostòlica— l’Església experimenta el poder de la comunió dels sants, eleva al seu Senyor Crucificat i Ressuscitat vots i oracions, en particular el Sacrifici de la Santa Missa, celebrada diàriament, fins i tot sense el poble, pels sacerdots».

I conclou «que Maria Santíssima i Sant Josep ens obtinguin abundants gràcies de reconciliació i salvació, en l’escolta atenta de la Paraula de el Senyor, que avui repeteix a la humanitat: “Desistiu, reconeixeu que jo sóc Déu” (Sl 46,11), “Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món” (Mt 28,20)».

> Descarregar Nota 


Font: Conferència Episcopal Espanyola i Santa Seu

Start typing and press Enter to search

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR

Aviso de cookies