El testament vital,
l’opció cristiana davant l’eutanàsia

 

El passat dia 25 de juny va entrar en vigor la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.

Des de la convicció que la vida és un do que cal respectar i per tal de deixar constància per escrit del rebuig a l’aplicació de l’eutanàsia com també a les accions destinades a perllongar el procés de mort, l’Església suggereix signar el Document de Voluntats Anticipades o testament vital. A més, recomana als professionals sanitaris que es plantegin el seu dret d’objecció de consciència davant d’aquesta llei.

Tot seguit, intentem donar resposta a alguns interrogants que poden sorgir entorn d’aquesta qüestió.

—Què és el testament vital?

El testament vital, o també anomenat Document de Voluntats Anticipades, és l’expressió escrita de la voluntat d’un pacient d’acceptar o rebutjar determinats tractaments mèdics com pot ser l’aplicació de l’eutanàsia o que es prolongui de manera abusiva i irracional el procés de mort.

La signatura d’aquest Document és de màxima utilitat en el cas que es pateixi una malaltia greu i incurable o qualsevol situació crítica. D’aquesta manera també s’allibera als familiars de la responsabilitat de prendre decisions en nom del pacient.

El testament vital, reconegut legalment a Espanya a partir de l’any 2002 amb la Llei d’Autonomia del Pacient, el pot fer qualsevol persona major d’edat amb la capacitat legal necessària i suficient per a prendre decisions lliurement. Es pot modificar o revocar sempre que es desitgi.

—Quina documentació cal presentar?

A Catalunya no existeix cap model obligatori de Voluntats Anticipades, per tant es pot utilitzar el Document elaborat per la Conferència Episcopal Espanyola. Perquè el Document sigui vàlid cal realitzar-lo davant notari o davant de tres testimonis. Un dels requisits que es demana és que, com a mínim, dos d’aquests testimonis no tinguin relació de parentiu fins al segon grau amb la persona sol·licitant.

També es recomana designar un/s representant/s per tal que vetllin per la voluntat de l’atorgant i que faran d’interlocutors amb el metge o metgessa, o l’equip responsable quan la persona sol·licitant no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.

Juntament a aquest Document cal presentar una sol·licitud d’inscripció al Registre de voluntats anticipades que facilita el Departament de Salut per tal que ja quedi constància en el propi historial mèdic.

Amb aquesta sol·licitud serà necessari presentar les fotocòpies compulsades dels DNI de la persona sol·licitant i de les tres persones que actuen com a testimonis. Els documents es poden compulsar a les oficines dels Ajuntaments o a les notaries.

—On s’ha de lliurar aquesta documentació?

Aquesta documentació es pot presentar a qualsevol centre sanitari públic o privat, a les Oficines d’Atenció Ciutadana, al Departament de Salut o des de qualsevol notaria si s’ha optat per aquesta via per formalitzar el document. Aquest tràmit no suposa el pagament de cap taxa.

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ D’INTERÈS

—Monogràfic sobre l’eutanàsia i el testimoni vital
(Web de la Conferència Episcopal Espanyola)

—Descarregar el model del Document de Voluntats Anticipades

—Descarregar el model de sol·licitud d’inscripció
al Registre de voluntats anticipades

(Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)

—Vídeos ‘L’eutanàsia: ben viure, ben morir’
(Ateneu Universitari Sant Pacià amb la col·laboració de l’Institut Borja de Bioètica-URL)

Start typing and press Enter to search

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR

Aviso de cookies