CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA informa que és titular del website www.arquebisbattarragona.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, amb CIF R4300001G i domicili social a: PLA DE PALAU Nº 2, 43003 TARRAGONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’entitat és: webmaster@arquebisbattarragona.cat.

D’acord amb el Reial decret 142/1981, de 9 de gener, sobre organització i funcionament del Registre d’Entitats Religioses, i de conformitat amb allò establert a l’article 1r de l’Acord sobre Assumptes Jurídics entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener de 1979, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA no està subjecte al tràmit d’inscripció registral en el Registre d’Entitats Religioses.

En conseqüència, l’entitat no disposa d’informació registral.

USUARI I RÈGIMEN DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per la pàgina de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis esmentats.

· L’ús de la informació, serveis i dades facilitades per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal—lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l’accés a la website de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA no serà preceptiva la instal—lació de cookies.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts del website de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i l’acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’entitat mitjançant els formularis situats en les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer sota la responsabilitat de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel—lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: PLA DE PALAU Nº 2, 43003 TARRAGONA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL—LECTUAL

Els drets de propietat intel—lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel—lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel—lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per d’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol, sent competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, els òrgans jurisdiccionals propis del territori en el qual l’usuari tingui establert el seu domicili.

Start typing and press Enter to search

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR

Aviso de cookies