L’Esperit fa jove l’Església

Es desenvolupa a la llum de tres elements que poden configurar l’esperit del treball eclesial en el moment present: els documents i resolucions del Concili Provincial Tarraconense de 1995 ―que [...]

0 Read More

Els fruits de l’Any Sacerdotal

Als preveres i diaques, religiosos i religioses, laiques amb missió pastoral, membres d’instituts seculars i fidels laics i laiques de l’arxidiòcesi de Tarragona 19 de setembre de 2010

0 Read More